Results

JEE MAIN

HARDIK JAIN
99.40%
RUDRA BHANUSHALI
98.90%
VATSAL MEHTA
97.98%
YASH DEDHIA
97.05%
SHREYANSH SALVI
96.65%
YASH SHAH
96.25%
GAURI DUMBRE
95.83%
AKSHAT PAREKH
94.05%
DEVANSH KARIYA
93.61%
VITRAG VASA
93.07%
DHANANJAY PAI
91.89%
KEVAL SAVLA
91.65%
SIDDHARTH PREMDAS
91.64%
HARSH SHARMA
91.61%
MIRAT SHAH
91.03%

NEET

PRATIK CHOPRA
617
SUMIT SABAT
589
ROHIT TIWARI
584
NEERAJ CHAVAN
567
ARYAN PALSHETKAR
552
SUPRIYA ANAND
547
SAGARIKA CHETTY
528
VIKAS MISHRA
526
AKASH TIWARI
523
NEHA MISHRA
501

MHT - CET

GAURI DUMBRE
99.89%
HARDIK JAIN
99.81%
VATSAL MEHTA
99.73%
MIRAT SHAH
99.62%
SHREYANSH SALVI
99.51%
KEVAL SAVLA
99.36%
AVANTHIKA NAYAK
99.31%
MANAV BHANUSHALI
99.15%
ISHA KASHEDIKAR
98.99%
KEVAL SANGHAVI
98.85%